prawo administracyjne działy

 
Tytuł:prawo administracyjne działy
Url:https://prawoo.pl/prawo-administracyjne-podrecznik,254
Opis: 
 Obecne Prawo administracyjne zostało zaktualizowane, a w niektórych częściach oczywiście zmienione i uzupełnione. Mając na uwadze rosnące znaczenie tzw. soft law, w pierwszej jego części dodano odłamek religijny tym swoistym źródłom regulacji, z którymi mamy coraz częściej do czynienia. W związku ze zmianami ustawowymi zaktualizowana została ilość czwarta podręcznika dotycząca wybranych zadań prawa materialnego, w tym przede wszystkim kwestie dotyczące ochrony zabytków, prawa mieszkaniowego, prawa bankowego czy zgromadzeń. Przedstawiono także modyfikacje dotyczące tematyki pracowników administracji publicznej. Publikacja z prawa administracyjnego jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla żaków prawa i administracji. W publikacji zaprezentowano najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego.

 

This template downloaded form free website templates