fundacje i stowarzyszenia i ich rola ekonomiczna

 
Tytuł:fundacje i stowarzyszenia i ich rola ekonomiczna
Url:https://stowarzyszeni.pl/fundacje-opp-59200
Opis: 
 Artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach stanowi streszczenie obejmujące legislacyjne aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji. Przedstawia normy tworzenia także sposób funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w sposób z większym natężeniem prześwitujący niż ma to miejsce w komentarzach do odpowiednich ustaw. Autor kompleksowo omawia zarówno teoretyczne, jak i użyteczne problemy działania tych podmiotów, w szerokim zakresie uwzględniając aktualne orzecznictwo i piśmiennictwo. Prezentuje podobnie kształtowanie się instytucji stowarzyszeń i fundacji w ujęciu historycznym oraz zagadnienie wolności zrzeszania się w regulacjach prawa międzynarodowego i w przepisach Konstytucji.

 

This template downloaded form free website templates