Postępowanie karne podręcznik

 
Tytuł:Postępowanie karne podręcznik
Url:https://karne.dlanotariuszy.com.pl
Opis: 
 W artykule położono ścisk na reprezentacja przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, przez co ograniczone zostały rozpatrywania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to lecz zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Autorki opisały również przemiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jakże i przemiany o charakterze renowelizacyjnym, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu również inkwizycyjności postępowania karnego.

 

This template downloaded form free website templates