kodeks pracy do lat 4

 
Tytuł:kodeks pracy do lat 4
Url:https://ksiazka-24.pl/tag-kodeks+pracy+2019+praktyczny+komentarz
Opis: 
 W o dokumentacji pracowniczej i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy i kodeks pracy od kiedy liczy się czas pracy,kodeks pracy pod wpływem alkoholu,kodeks pracy wypowiedzenie pracownika,kodeks pracy ochrona przed zwolnieniem,kodeks pracy dz.u,jakie kary przewiduje kodeks pracy wobec pracownika, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej, jakże i elektronicznej.

 

This template downloaded form free website templates