Czym jest System Informacji Oświatowej

 
Tytuł:Czym jest System Informacji Oświatowej
Url:https://sio.bookslandia.pl
Opis: 
 Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej. Poradnik jest przeznaczony na rzecz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dyrektorów jednostek obsługujących jednostki oświatowe, osób zajmujące się sporządzaniem sprawozdań SIO, a podobnie pracowników administracji rządowej i samorządowej.

 

This template downloaded form free website templates