Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 
Tytuł:Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Url:https://500.ksiazka-24.pl
Opis: 
 500+ dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych. Warto przypomnieć, że do 30.06.2019 r. świadczenie wychowawcze było przyznawane na drugie i kolejne dziecko albo na pierwsze bądź jedyne – po spełnieniu kryterium dochodowego. W nowelizacji przedmiotowej ustawy zadecydowano o rozszerzeniu od 1.07.2019 r. programu „Rodzina 500 plus” na pierwsze lub jedyne dziecko do 18. roku egzystowania – bez miara dochodowego. Ponadto prawo do świadczenia z tego programu będą miały dodatkowo dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia).

 

This template downloaded form free website templates