co zawiera karta nauczyciela

 
Tytuł:co zawiera karta nauczyciela
Url:https://oswiata.ksiegarnia-prawnicza.com.pl
Opis: 
 Przygotuj się z nami do SIO. SIO odpowiada na takie pytania, jak: - Jaki jest profil danych dziedzinowych gromadzonych w zbiorach szkół i placówek oświatowych? - Kogo dotyczą przetwarzane dane w SIO? - Kto jest zobowiązany do przekazywania tych danych? - Czym jest Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, i które jednostki mu podlegają? - Jakie są terminy przekazywania danych do SIO? Wejście w życie reformy oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym powiązanych z nowymi zadaniami dyrektorów szkół oraz organów prowadzących. Zmiany wprowadzone ustawami Prawo oświatowe dodatkowo Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe dotykają wielu obszarów. W publikacji omówiono zadania dotyczące m.in.: - terminów wdrażania reformy oświaty, z uwzględnieniem terminów dla dyrektorów przekształcanych i wygaszanych szkół, - nowej struktury szkolnictwa, - przekształcania szkół samorządowych, szkół publicznych niesamorządowych oraz szkół niepublicznych, - tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny także lata kolejne (w tym wskazówki dla dyrektora także normy aneksowania zatwierdzonego arkusza), - zmian kadrowych w przekształcanych szkołach, z uwzględnieniem sytuacji prawnej nauczycieli dodatkowo pracowników niepedagogicznych, - sytuacji osób pełniących stanowiska kierownicze, - zmian wprowadzonych w Karcie Nauczyciela (m.in. weryfikacja niekaralności dyscyplinarnej, rozszerzenie stażu awansu zawodowego). Zapraszamy

 

This template downloaded form free website templates