pomoc społeczna dochód z gospodarstwa rolnego

 
Tytuł:pomoc społeczna dochód z gospodarstwa rolnego
Url:https://ksiegarnia-prawnicza.com.pl/pomoc-spoleczna-160
Opis: 
 Przeczytaj komu przysługuje pomoc społeczna posiadany przez jednostkę pomocy społecznej własność trwały wraz z upływem czasu traci swą wartość początkową Wyrazem jej zmniejszenia jest okresowe korygowanie wartości początkowej aktywów trwałych (z wyjątkiem dóbr kultury także gruntów) o wartość zużycia (umorzenia)Wyrażona w pieniądzu wartość dokonanego umorzenia, obciążająca koszty działalności jednostki, stanowi amortyzację Zgodnie z rozwiązaniami pomoc społeczna dla seniora odpisów umorzeniowych czyli amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych poprzez jednostkę zgodnie z przepisami RachU Jednakże, ustalając normy umarzania czyli amortyzacji, jednostka może przyjąć stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych czy też stawki określone przez dysponenta części budżetowej albo zarząd jednostki samorządu terytorialnego Tym samym pomoc społeczna dla bezrobotnego bez prawa do zasiłku daje możliwość indywidualnego określenia zasad utraty wartości majątku trwałego, wpływając na wysokość rocznych kosztów funkcjonowania (w postaci amortyzacji)

 

This template downloaded form free website templates