podróże służbowe w jednostkach sfery budżetowej

 
Tytuł:podróże służbowe w jednostkach sfery budżetowej
Url:http://jurga.apelacjao.pl
Opis: 
 Omówienie zasad opodatkowania osób samozatrudnionych. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w zakresie swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w zakresie swobody świadczenia usług. Zatrudnienie pracownicze wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, zatrudnienie pozapracownicze wykonywanie innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienie w toku prowadzenia działalności gospodarczej

 

This template downloaded form free website templates