ministerstwo infrastruktury procedury budowlane

 
Tytuł:ministerstwo infrastruktury procedury budowlane
Url:http://publiczno.wszedziebyc24.pl/inne/prawa-pierwokupu-nieruchomosci-odstapienie.html
Opis: 
 Są to wyłączone z zakresu niniejszego opracowania przepisy: ustawy z dnia kwietnia o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia lipca o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w obszarze budowli przeciwpowodziowych, ustawy z dnia lutego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawy z dnia marca o transporcie kolejowym

 

This template downloaded form free website templates