nomenklatura scalona cn

 
Tytuł:nomenklatura scalona cn
Url:https://ksiazka-24.pl/autor+nomenklatura+scalona+cn
Opis: 
 nomenklatura scalona hs. Od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie przemiany podatkowe dotyczące zapłaty w mechanizmie split payment. Od 1 stycznia 2020 r. z kolei zaczną posiadać moc prawną istotne zmiany związane z tzw. białą listą podatników VAT. 150 przeróżnych towarów i usług znalazło się na liście tych, do których od 1 listopada 2019 r. ma zastosowanie split payment. Nowe przepisy przewidują też szereg sankcji w przypadku nieprzestrzegania śmiałych przepisów. Celem artykułu jest przedstawienie wprowadzonych w 2019 r. i planowanych na 2020 r. przemian w powyższym zakresie, przekazanie kompleksowej znajomości na temat split payment także skutków jego stosowania dla dostawcy i nabywcy, wyobrażenie wpływu split payment na płynność finansową dostawcy i nabywcy, umożliwienie przygotowania się podatnika do wchodzących zmian. Polecamy punkt dyrektorzy finansowi, główni i samodzielni księgowi, właściciele firm również do pozostałe służby finansowo-księgowe.

 

This template downloaded form free website templates