prosta spółka akcyjna wejście w życie

 
Tytuł:prosta spółka akcyjna wejście w życie
Url:https://skpn.pl/Spolki-123522
Opis: 
 W lekturze m.in.: charakterystyka spółki komandytowej i jej znaczenie gospodarcze, założenie spółki (w formie aktu notarialnego i poprzez Internet), sens umowy spółki (na przykładzie rozbudowanego wzoru umowy z komentarzami do poszczególnych jej postanowień), specyfika pozycji komandytariusza i komplementariusza w spółce, prowadzenie spraw spółki, prawo reprezentowania spółki, prokura , prawa i obowiązki wspólników (w tym m.in. zakaz konkurencji)

 

This template downloaded form free website templates