kodeks pracy dla niepełnosprawnych

 
Tytuł:kodeks pracy dla niepełnosprawnych
Url:https://skpn.pl/Kodeks-pracy-komentarz-202
Opis: 
 W akta personalne i dokumentacja pracownicza i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy i kodeks pracy zmiany od września 2020,kodeks pracy praca ponad 8 godzin,kodeks pracy wypowiedzenie,kodeks pracy praca przed komputerem,kodeks pracy w artykule 237 (7),kodeks pracy we francji, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

 

This template downloaded form free website templates