prawo budowlane ekspertyza

 
Tytuł:prawo budowlane ekspertyza
Url:http://gruntowe.apelacjao.pl/ppk/ppk-2020-jednostki-budzetowe.html
Opis: 
 Są to wyłączone z aspektu niniejszego opracowania przepisy: ustawy z dnia kwietnia o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia lipca o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w obszarze budowli przeciwpowodziowych, ustawy z dnia lutego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w obszarze lotnisk użytku publicznego, ustawy z dnia marca o transporcie kolejowym

 

This template downloaded form free website templates