ustawa o wychowaniu w trzeźwości podstawa prawna

 
Tytuł:ustawa o wychowaniu w trzeźwości podstawa prawna
Url:https://prawoo.pl/autorzy-Michał+Koszowski.html
Opis: 
 Strona www uwzględnia zmiany wprowadzone przez ustawę art 25 a ustawy o wychowaniu w trzeźwości,wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,ustawa o wychowaniu w trzeźwości leczenie odwykowe,ustawa o wychowaniu w trzeźwości po angielsku,ustawa o wychowaniu w trzeźwości wikipedia i o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która m.in. gruntownie przemodelowała kompetencje samorządu gminnego dotyczące ograniczenia liczby miejsc sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych.

 

This template downloaded form free website templates