pomoc społeczna jako temat pracy licencjackiej

 
Tytuł:pomoc społeczna jako temat pracy licencjackiej
Url:https://prawoo.pl/pomoc-spoleczna,160
Opis: 
 Przeczytaj pomoc społeczna co to posiadany przez jednostkę pomocy społecznej majątek trwały razem z upływem czasu traci swą wartość początkową Wyrazem jej zmniejszenia jest okresowe korygowanie wartości początkowej aktywów trwałych (z wyjątkiem dóbr kultury dodatkowo gruntów) o wartość zużycia (umorzenia)Wyrażona w pieniądzu wartość dokonanego umorzenia, obciążająca koszty aktywności jednostki, stanowi amortyzację Zgodnie z rozwiązaniami pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych odpisów umorzeniowych albo amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych poprzez jednostkę zgodnie z przepisami RachU Jednakże, ustalając zasady umarzania albo amortyzacji, jednostka może przyswajać stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ewentualnie stawki określone poprzez dysponenta części budżetowej albo zarząd jednostki samorządu terytorialnego Tym samym pomoc społeczna jakie są daje możliwość indywidualnego określenia zasad utraty wartości majątku trwałego, wpływając na wysokość rocznych kosztów funkcjonowania (w postaci amortyzacji)

 

This template downloaded form free website templates